Privacyverklaring Tekst van Rianne

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Tekst van Rianne omgaat met je persoonsgegevens.
Ik respecteer je privacy en ga hier dan ook zorgvuldig mee om. Zo houd ik me natuurlijk aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mijn contactgegevens:
Tekst van Rianne
Nemelaerstraat 17
5076 AP Haaren
06 22197525
Kvk nr: 71954724

Btw-id: NL001751367B76
info@tekstvanrianne.nl
www.tekstvanrianne.nl

Welke gegevens verzamel ik?

Tekst van Rianne verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die je mij verstrekt via deze website.
Dan verzamel ik alleen de volgende persoonsgegevens:
– naam;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

Ik verzamel alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van mijn website en het verwerken daarvan.
Deze persoonsgegevens verwerk ik volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Heb je hierover vragen, neem dan contact met me op.

Wanneer je gebruik maakt van mijn e-mailadres dan gebruik ik je persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen en/of vragen te beantwoorden. Daarnaast kan ik deze gebruiken voor correspondentie en facturering.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Heb je een vraag of werken we samen, dan bewaar ik je gegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor onze samenwerking of het beantwoorden van je vraag.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Tekst van Rianne hecht waarde aan je privacy. Ik neem dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Hiervoor werk ik onder meer met beveiligde verbindingen. Ook heb ik maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden je persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Tekst van Rianne verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Behalve als ik daartoe wettelijk verplicht ben. Bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten. Of in gevallen wanneer ik gebruik maak van bewerkers of derden-dienstverleners.

Wil je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt Tekst van Rianne verzoeken je verzamelde persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tekstvanrianne.nl. Ter controle van je identiteit vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierbij dan je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar.

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over hoe Tekst van Rianne je persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact met me op. Ik zal er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken – wat ik zeer vervelend zou vinden -, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Dit document is geactualiseerd in februari 2022. Als Tekst van Rianne wijzigingen doorvoert in de manier waarop ik met verzamelde persoonsgegevens omga, dan geef ik dit aan via een wijziging in deze privacyverklaring. Bij ingrijpende veranderingen infomeer ik je via een e-mail.
Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen, neem dan contact met me op via info@tekstvanrianne.nl.